Her er vi:

Energiklynge Nord

Energiklynge Nord

Energiklynge Nord

Energiklyngen Nord omfatter 14 bedrifter fra Harstad i sør til Kirkenes i nord. Hensikten med bedriftsnettverket er å styrke konkurransekraften og øke lønnsomheten. Oljebransjen er svært viktig for deltakerne, men man ser også mot andre næringer, blant annet samferdsel og gruveindustri.

Målet er å få flere oppdrag innen olje- og gassnæringen. Prosjektet organiseres med base i Spider Industrier AS i Tromsø og benytter prosjektledelse fra Kunnskapsparken Nord AS i Harstad.

Mange nordnorske bedrifter er for små til å satse alene på store byggeprosjekt. Bakgrunnen for etablering av Energiklynge Nord er behovet for samarbeid om kompetanseheving og muligheter til å satse på store byggeprosjekter.


Geir Pedersen
Daglig leder - Spider Industrier AS
- Vi merker økende interesse for Energiklyngen Nord. Utfordringen vår er å holde interessen ved like i påvente av større aktivitet og flere arbeidsoppgaver på nordnorsk sokkel. Historien viser at endinger kan skje raskt innen denne næringa. Dersom ikke leverandørindustrien i nord forbereder seg og gjør hjemmeleksa, er det andre som tar oppdragene, sier Geir Pedersen. Han er daglig leder i Spider Industrier AS og sentral i arbeidet med å utvikle energiklyngen.

Energiklyngen Nord har i dag har 14 deltakere som omsetter for vel 1 milliard kroner (se oversikt under). Bedriftene er lokalisert fra Harstad i sør til Kirkenes i nord, med Tromsø som et tyngdepunkt fordi det var her at samarbeidet startet.

- På dette tidspunkt jobber vi med strategier for å komme inn i et krevende marked. For eksempel er kontakt etablert med både Aker og Statoil, forteller Geir Pedersen. 

- Oljebransjen er på full fart nord over. Er etablering av Energiklyngen Nord i 2012 god timing?

- Ja det tror jeg. Bedriftene ser tegninga. Jobben må gjøres nå, ellers havner vi helt i bakleksa. Nå retter vi blikket frem og prøver å analysere hvor vi som bedrifter bør være fem til ti år. Er vi med, eller kjørt av lasset? Oljebransjen er svært viktig for deltakerne i Energiklyngen Nord, men vi ser også mot andre næringer, blant annet samferdsel og gruveindustri. Uten nordnorsk samarbeid kan vi se langt etter store og attraktive jobber, kort og godt fordi enkeltbedriftene er for små. Store oljeselskap er ikke interessert i å samarbeide med mange småbedrifter. Men klarer vi å stå fram som en enhet, har vi mulighet til å konkurrere med store, etablerte V & M - bedrifter (Vedlikehold og Modifikasjon), sier Geir Pedersen.


Torbjørn Pedersen
Prosjektleder 
- Bedriftene som er med ønsker å delta i et bedriftsnettverk som kan styrke konkurransekraften og øke lønnsomheten. Et slikt nettverk vil også ha styrke til å delta i olje- og gassmarkedet, både nasjonalt og på sikt også i Russland, sier prosjektleder Torbjørn Pedersen i Kunnskapsparken Nord AS.

Felles satsing

Samarbeidet startet med en forstudie, hvor noen av bedriftene var med. Nå er forprosjektet i gang, finansiert av deltakende bedrifter og Innovasjon Norge.

- Vi starter med å utarbeide en forretningsplan, som etter planen realiseres i et påfølgende hovedprosjekt. Forretningsplanen skal munne ut i en felles satsing om jobber i olje- og gassnæringen, sier Torbjørn Pedersen.

Ifølge forprosjektet skal planleggingen konsentreres om markeder som den enkelte i gruppen vanligvis jobber i. Samtidig ser man på muligheten til trekke inn andre medlemmer for å ha nok kapasitet til å gjennomføre større prosjekter.

- Hensikten med denne strategien er å innlede til systematisk samarbeid, et mer fleksibelt arbeidsmarked og forhåpentlig større vekst i bedriftene.

Olje og gass

Energiklyngen satser først og fremst på offshore/onshore. I tillegg vil markedet omfatte maritim virksomhet (båt, skip, engineering), havbruksnæring, samferdsel, industri, gruver og energi. Satsing mot olje og gass i Russland skal også vurderes.

- Olje- og gassnæringen er på vei nordover og leverandørindustrien i nord må være klar. Aker Solutions har vært i Tromsø ved flere anledninger, og vi har hørt at konsernet skal etablere et brohode på 300 – 500 ansatte i nord. GMC Rigg deltok på første riggoppdrag i Tromsø. Oppdraget var vellykket, og tilbakemeldinger tyder på at GMC Rigg vurderer en etablering i nord. Dette er helt klart i vårt primære satsingsområde, sier Pedersen.

Energiklynge Nord ønsker også å påvirke skolen til å utvikle og gjennomføre utdanning, tilpasset dagens krav i næringen. Det er blant annet behov for å etablere korte videreutdanningskurs.

Alle må kvalifiseres

Etablering av Energiklyngen Nord startet med en forstudie og fortsatte med et forprosjekt.

- Neste fase er selve samarbeidsprosjektet. Her må vi prioritere å få alle bedriftene opp på en felles plattform. I praksis omfatter dette en rekke godkjenninger og kurs for å kunne komme ”til bordet”. Utgangspunktet er noe ulikt. Få bedrifter i klyngen har ISO 9001- kvalifiseringen på plass, så den går vi i gang med tidlig i prosjektet. Noen mangler fortsatt Achilles-godkjenning. ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden som stiller krav til hvordan en organisasjon sikrer at produktene eller tjenestene holder en stabil kvalitet over tid.

Spider Industrier AS og Maritim Sveiseservice AS etablerte klyngen, godt assistert av prosjektleder Torbjørn Pedersen fra Kunnskapsparken Nord.

- Vi jobber med nettverket, parallelt med daglig drift, derfor er det veldig bra å ha Torbjørn med på laget. Han har i større grad enn oss mulighet til å konsentrere seg om å utvikle prosjektet, sier Geir Pedersen.

Engasjerer skoleverket

- Samarbeid med skoleverket?

- Vi jobber for å få videregående skoler til å etablere aktuelle kurs som bedriftene i dag må kjøpe litt her og litt der. Samarbeidet fungerer godt, og vi registrerer at skoleverket nå tar tak i de forslag vi har fremmet. Vi har ellers kontakt med både universitet og høgskoler, ja faktisk også ungdomsskoler, for å understreke hvor viktig det er å ta realfagsutdanning, sier Pedersen

- Fremtidig organisering av klyngen?

- På sikt tror jeg det må etableres et engineeringselskap på topp, men her er det ikke tatt noen endelig avgjørelse.

Energiklyngen Nord:

 • Spider Industrier AS, Tromsø
 • JM Hansen AS
 • Maritim Sveiseservice AS, Tromsø
 • Teknor AS, Harstad
 • Imes AS, Tromsø
 • KGS Systemer AS, Tromsø
 • Mudenia Elektro AS, Kirkenes og Hammerfest
 • Troms Kraft Entreprenør AS
 • Tromsø Mekaniske AS, Tromsø
 • Tromsø Havn
 • Kuldeteknisk AS, Tromsø og Finnsnes
 • RFG (Refa Fløystad Group AS)
 • Norut
 • Kunnskapsparken Nord AS
Energiklynge Nord er deltaker i LUNN III (Leverandør Utvikling Nord-Norge)