Her er vi:

Hvorfor ikke din egen Huselektriker?

 

Vi har den glede av å kunne tilby privatkunder en egen Huselektriker-avtale. Avtalen har en rekke fordeler for deg som kunde. I hovedtrekk så er dette:
  • - 10% rabatt på timepris
  • - 10% rabatt på materiell
  • - Prioritet ved bestilling
  • - Ekstra gode tilbud
  • - Fast kontaktperson som kjenner deg og din bolig

Fyll ut skjemaet under for å bestille Huselektriker-avtale fra Spider.

* Faktura sendes som standard på e-post til medlemmer av Huselektrikeren.

1. Formål med avtalen:
Formålet med Huselektriker-avtale er å bistå boligeier med å sikre at boligens elektriske anlegg er i orden. Det er boligeier som har det formelle ansvaret for det elektriske anlegget i boligen. Vår oppgave er å hjelpe deg med å utøve dette ansvaret. Avtalen regulerer partenes forpliktelser i samarbeidet.
 
2. Vi forplikter oss til å:
2.1 Gjennomføre kontroll av det elektriske anlegget hvert år. Kontrollen er basert på NELFOs El-kontroll eller tilsvarende kompetanse og består av visuell kontroll, målinger, eksisterende dokumentasjon samt boligeiers påvisninger og informasjon. Demontering av utstyr foretas kun ved mistanke om feil og mangler. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler som ikke kan avdekkes.
 
2.2 Gi deg råd om sikkerhet, strømsparing,funksjonalitet og komfort.
 
2.3 Gi deg tilbud om tiltak som må, bør og kan gjøres for å øke sikkerheten, spare strøm, øke funksjonalitet
og komfort
 
2.4 Gi deg tilbud om egen sjekk ved salg av bolig. En slik sjekk omfatter en oppdatert El-kontroll og en vurdering av boligens el-installasjoner i forhold til dagens standard (NEK 400:2014).
 
3. Som Huselektriker lover vi:
 
- at vi alltid møter til avtalt tid
- at vi gir deg gode råd
- at vi gir deg skriftlige tilbud 
- at vi alltid utfører oppdraget til avtalt tid og pris
- at vi utfører årlig El-sjekk i boligen din iht. avtale
- å gi deg 10% rabatt på våre timepriser
- å gi deg 10% rabatt på våre materiellpriser
- å prioritere deg ved bestilling
- å benytte en fast kontaktperson mot deg som kunde
 
 
4. Som kunde forplikter du deg til:
 
- å benytte oss som elektriker i boligen din under avtaleperioden
- å ikke gjøre ulovlige inngrep i boligens elektriske anlegg
- å gi oss tilgang til boligen i forbindelse med årlig El-sjekk
- å gi oss nødvendig dokumentasjon på arbeid utført av andre elektrikere
- å gi oss umiddelbart beskjed dersom du frykter noe kan være feil med det elektriske anlegget
- å gi oss beskjed ved ombygging av boligen
- å gi oss beskjed før skifte/anskaffelse av elektrisk utstyr som skal ha fast tilkobling
- å betale faktura ved forfall
 
 
5. Inngåelse av avtale om Huselektriker.
Det vil bli foretatt rutinemessig kontroll av opplysningene i nye avtaler og kredittvurdering av nye Kunder. Vi kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom du som Kunde ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan vi velge å ikke inngå avtale med deg. Et eventuelt avslag vil bli sendt skriftlig til deg.
 
 
 
6. Varighet og oppsigelse av avtalen.
Avtalen gjelder i første omgang i 24 måneder regnet fra når avtalen ble inngått (bindingstid). Du kan velge å si opp avtalen med virkning fra bindingstidens utløp med minst 3 måneders varsel.
 
Er slik oppsigelse ikke gitt fornyes avtalen automatisk for nye 12 måneder av gangen, hvor du kan si opp med minst 3 måneders varsel før utløpet av hver 12-måneders periode. Oppsigelse må i alle tilfeller skje ved å sende en e-post til huselektrikeren@spider.no innenfor nevnte frister.
 
Vi kan velge å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom du som kunde ikke overholder dine forpliktelser i avtalens punkt 4.