Her er vi:

Våre priser

Timepris

Vår timepris  er kr. 998,- + mva ( kr. 1 248 inkl.mva ). Medgått tid regnes fra våre montører kommer til og forlater kunde og avrundes frem til nærmeste halvtime.
Reisetid til/fra kunde er inkl. i servicebilen.
Alle våre oppdrag faktureres minimum 1 time.

Hvor kunden i ønsker å levere materiellet selv forbeholder vi oss retten til å øke timeprisen. Dette vil kun skje etter avtale med kunden og prisøkningen vil normalt være 115 kr i tillegg til gjeldende timepris.

Servicebil Transport innenfor 20 km fra sentrum faktureres med servicebiltillegg kr. 683,- eks.mva. Våre servicebiler inneholder i all hovedsak det materiell og verktøy som benyttes ved normal service.
Transport ut over 20 km faktureres med 9,- pr.km eks.mva.
Dokumentasjon Alle service og tilbudsjobber dokumenteres, med sluttkontroll og samsvarserklæring. Dette er viktige dokumenter som er ditt verdidokument. Disse dokumenter legger vi inn i boligen-/leilighetens Boligmappe og er et verdidokument overfor forsikring og ved et eventuelt fremtidig salg.
Les mere om dette på www.boligmappa.no som er boligens servicehefte på nett. 
Alternativt sendes den også på epost. Denne tjenesten faktureres med kr. 250,- eks.mva.
Materiell Vi benytter oss av materiell fra våre utmerkede leverandører som garanterer god kvalitet og pris på sine produkter. Prisen på materiell kan også variere fra firma til firma. Vår utsalgspris på materiell er basert på grossistenes prislister.
Rabattavtaler For trofaste og gode kunder kan vi tilby egen rabattavtale på timepriser og materiell.
Serviceavtale Vi tilbyr serviceavtale for de av kunder som ønsker dette.
Fakturering Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk til oppgitt epostadresse. Den kan også sendes som EHF (Elektronisk Handels Format) som flere og flere bedrifter nå ønsker.
Vi fakturerer fortrinnsvis ukentlig iht. fremdrift i ordre. For personkunder er normal forfallstid en uke.
Tilbud/prisoverslag Hvor det er gitt tilbud eller prisoverslag kan ikke pris varier mer enn 15 % såfremt det ikke foreligger helt spesifikke forhold som ikke var fremkommet ved bestilling av ordre. Dette skal i så fall være avklart før dette iverksettes. Det anbefales derfor å innhente fast pris for oppdrag.
Prisjustering Våre priser justeres normalt 1. januar hvert år.
Effektivitet Vi bestreber oss å være effektiv i utførelsen av våre oppdrag. Våre montører er derfor presise i forhold til avtalte tidspunkter, og vil ta kontakt ved eventuelle forsinkelser eller endringer iht. avtaler.

Materiell kjøpt av kunde?

Det er ingen hemmelighet at det kan kjøpes materiell gjennom andre kanaler enn hos oss som Installatør. Ofte kan dette leveres billig gjennom kjøp på Internett, hos Clas Ohlson, Biltema og andre. Ganske ofte opplever vi at kunden selv har materiell som ønskes benyttet. Vi monterer selvsagt dette materiell såfremt det har de nødvendige godkjenninger og har en kvalitet som kan benyttes til formålet. Vi kan imidlertid ikke montere materiell som ikke innehar nødvendige godkjenninger. Såfremt vi gjør det vil vi automatisk bli stilt til ansvar ved ulykker og brann og vil da risikere å miste våre bevilgninger som installasjonsbedrift, samt at vi vil bli stilt økonomisk og strafferettslig ansvarlig.

Vi gjør også oppmerksom på at vi på våre leveranser har 5 års garanti både på utført arbeide og det materiell vi leverer til privatkunder (For bedriftskunder er dette garantiforhold 1 år). Det vil i praksis si at vi i garantitiden kommer hjem og skifter og reparerer det som ikke virker. Denne service vil ikke oppnås på materiell kjøpt utenom oss.